Léy

Hledám varianty 'léy' [ léy ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 31:33...) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z...
Genesis 35:23...o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar...
Genesis 46:15...Sered, Elon a Jachleel. To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |