Léa

Hledám varianty 'léa' [ léa ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 29:16..." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla...
Genesis 29:17...dcery: starší se jmenovala Léa a mladší RáchelLéa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná,...
Genesis 29:25...Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem...
Genesis 29:31...ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla...
Genesis 29:32... otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodnáLéa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte,...
Genesis 30:9...A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a...
Genesis 30:11...otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila synaLéa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí....
Genesis 30:13...otrokyně Zilpa porodila Jákobovi druhého synaLéa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!"...
Genesis 30:16...Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem ...
Genesis 30:19...A tak mu dala jméno Isachar, Odměna. Potom Léa počala znovu a porodila Jákobovi šestého syna. Tehdy...
Genesis 31:14...z této země a vrať se do své vlasti.'" RáchelLéa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě...
Genesis 33:7...dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili...
Genesis 34:1...Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji...
Růt 4:11...přicházející do tvého domu byla jako RáchelLéa, které společně zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |