Lámech

Hledám varianty 'lámech' [ lámu (1) lámech (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 4:19...zplodil Metušaele a Metušael zplodil LámechaLámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila...
Genesis 4:23...a železa. A Tubal-kainova sestra byla NaamaLámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy...
Genesis 4:24... jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrátLámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu...
Genesis 5:30... jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777...
Genesis 5:31...Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dceryLámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo...
1. Letopisů 1:3... Mahalalel, Járed, Enoch, MetuzalémLámech, Noe, Sem, Cham a Jáfet...
Jeremiáš 49:35...o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hlelámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři...

Slova obsahující lámech: lámech (6) lámecha (3) lámechova (1) lámechovi (1) lámechovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |