Lábanovi

Hledám varianty 'lábanovi' [ lábanovi ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 27:43... synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine...
Genesis 28:5...Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramuLábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky...
Genesis 29:13...a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl:...
Genesis 29:21...pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci...
Genesis 30:25...Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej...
Genesis 31:1... velbloudů i oslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno!...
Genesis 31:31...domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |