Lábana

Hledám varianty 'lábana' [ lábana ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 25:20...Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože...
Genesis 28:2... a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodí a...
Genesis 29:5...jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe,"...
Genesis 29:10... Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru...
Genesis 29:25...- byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi ...
Genesis 29:30... Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pakLábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa...
Genesis 31:2...na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy...
Genesis 31:20...jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se...
Genesis 31:24...v gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se...
Genesis 31:36...bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem...
Genesis 32:5...‚Toto praví tvůj služebník Jákob: Pobýval jsemLábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |