Lában

Hledám varianty 'lában' [ lában ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 24:29...to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl...
Genesis 24:31...hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž prameneLában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál...
Genesis 24:32...Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudyLában dal velbloudům slámu a obrok a přinesl vodu, aby si...
Genesis 24:33... dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl...
Genesis 24:50...také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina;...
Genesis 29:13...syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu...
Genesis 29:14...pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se staloLában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj...
Genesis 29:15...Když pak u něj Jákob zůstal celý měsícLában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u ...
Genesis 29:16...zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší...
Genesis 29:19...sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému....
Genesis 29:22...čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil...
Genesis 29:24...Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu...
Genesis 29:26...mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou...
Genesis 29:28...tedy souhlasil. Strávil svatební týden s LeouLában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában...
Genesis 29:29...mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také  Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy...
Genesis 30:27...odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou....
Genesis 30:31...se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl...
Genesis 30:34...jehně, jež nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne...
Genesis 31:12...skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný...
Genesis 31:19...otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla...
Genesis 31:22...Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horámLában se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal...
Genesis 31:25...a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba dostihl. (Jákob si v tom pohoří postavil...
Genesis 31:26...svými druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában Jákobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a...
Genesis 31:33..." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému...
Genesis 31:43...dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery,...
Genesis 31:47...kamení, vytvořili mohylu a na mohyle pojedliLában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla...
Genesis 31:48... dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal-edLában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým...
Genesis 31:51...žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď...
Genesis 32:1...a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim....
Genesis 46:18...a Malkiela. To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi -...
Genesis 46:25... Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi -...

Slova obsahující lában: lában (33) lábana (12) lábanova (1) lábanově (1) lábanovi (7) lábanovým (1) lábanův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |