Kyrény

Hledám varianty 'kyrény' [ kyrény ]. Nalezeny 4 verše.
Matouš 27:32... Když vyšli, potkali jednoho člověkaKyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když...
Skutky 2:10... Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté, Kréťané...
Skutky 6:9...synagogy Libertinů (totiž osvobozených otrokůKyrény, Alexandrie, Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi...
Skutky 11:20...mezi Židy. Někteří z nich, původem z KypruKyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |