Kypru

Hledám varianty 'kypru' [ kypru (4) kypr (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Izaiáš 23:12... zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej...
Skutky 4:36...překladu znamená Syn potěšení), levita původemKypru, prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám...
Skutky 11:19...po Štěpánově smrti, dorazili do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy....
Skutky 11:20...výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původemKypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili...
Skutky 13:4...svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovo v...
Skutky 15:39...rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr, kdežto Pavel si vybral Silase, a když ho bratři...
Skutky 21:3...se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když...
Skutky 21:16...s námi, aby nás dovedli k jistému MnásonoviKypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni....
Skutky 27:4...vyrazili, museli jsme kvůli protivětru obeplout Kypr. Míjeli jsme pobřeží Kilikie a Pamfylie do přistání...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |