Krvavé

Hledám varianty 'krvavé' [ krvavých (1) krvavé (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 16:4...rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rty! Můj úděl,...
Ezechiel 16:38...jako se soudí cizoložnice a vražedkyně. Vydám  krvavé pomstě vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou,...
Ezechiel 24:7...kuse, jakkoli se ti namane. To město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále, neprolévalo ji na...
Ozeáš 6:8...nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající na lidi, takto...
Zachariáš 9:7...a s pýchou Filištínů skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich...
Matouš 27:6..."Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí Hrnčířské...
Matouš 27:8...k pohřbívání cizinců. Proto se mu dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:...
Skutky 1:19...dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |