Kréty

Hledám varianty 'kréty' [ kréty (3) krétu (1) krétě (1) kréta (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 2:23...Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišliKréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a...
Jeremiáš 47:4...zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen...
Skutky 27:7...pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu podél Salmony. Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme...
Skutky 27:13...předsevzetí. Zvedli kotvy a pluli těsně podél Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný...
Skutky 27:21... měli jste poslechnout. Kdybychom nevypluliKréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. Teď vás...
Titus 1:5...Ježíše, našeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |