Koreho

Hledám varianty 'koreho' [ koreho ]. Nalezeny 2 verše.
1. Letopisů 9:19...Byli to strážní z tábora synů Leviho. Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři...
1. Letopisů 26:1...strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových; Synové Mešelemiášovi: prvorozený...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |