Korachovi

Hledám varianty 'korachovi' [ korachovi ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 6:24...Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara. Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské...
Numeri 16:5...Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu...
Numeri 16:8...si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám...
Numeri 16:16...z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před...
Numeri 17:14... bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k...
Numeri 26:11...oheň, takže se stali výstražným znamenímKorachovi synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých...
1. Letopisů 26:1...a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových; Synové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |