Korachova

Hledám varianty 'korachova' [ korachova ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 16:24..."Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a...
Numeri 16:27...hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram...
1. Letopisů 6:22...Tachatova, syna Asirova, syna Ebiasafova, syna Korachova, syna Jisharova, syna Kehatova, syna Leviho, syna...
1. Letopisů 9:19...Leviho. Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |