Korachových

Hledám varianty 'korachových' [ korachových ]. Nalezeno 13 veršù.
1. Letopisů 26:19...dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho. Ostatním levitům, jejich...
2. Letopisů 20:19...a klaněli se mu. Levité ze synů KehatovýchKorachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha...
Žalmy 42:1...Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše...
Žalmy 44:1... Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám...
Žalmy 45:1...zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne...
Žalmy 46:1...Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech...
Žalmy 47:1...Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu, všechny národy, vyšlete k němu...
Žalmy 48:1...- jak vysoko se vyvýšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě...
Žalmy 49:1...jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národy, naslouchejte, obyvatelé světa,...
Žalmy 84:1...předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových. Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém...
Žalmy 85:1...skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil,...
Žalmy 87:1... Hospodine, jsi potěšil! Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány...
Žalmy 88:1..."Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |