Kolemjdoucí

Hledám varianty 'kolemjdoucí' [ kolemjdoucímu (2) kolemjdoucích (2) kolemjdoucí (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Žalmy 80:13...jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní...
Žalmy 89:42...prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují, svým sousedům je vydán k tupení!...
Ezechiel 5:14...na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a...
Ezechiel 16:15...do smilstva. Své smilstvo jsi nabízela každému kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a...
Ezechiel 16:25...svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému kolemjdoucímu a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsi s...
Ezechiel 36:34...země bude obdělána, aby před očima všech kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou: ‚Z zpustošené země...
Sofoniáš 2:15...Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý kolemjdoucí nad ním zasyčí a pěstí zahrozí. Běda tomu...
Matouš 27:39...zločinci, jeden po pravici a druhý po leviciKolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Hej,...
Marek 15:29... jednoho po jeho pravici a druhého po leviciKolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha!...

Slova obsahující kolemjdoucí: kolemjdoucí (5) kolemjdoucích (2) kolemjdoucímu (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |