Kochejme

Hledám varianty 'kochejme' [ kochejme (2) kochat (2) kochal (1) kochají (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 17:15... zbude v hojnosti! se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, se...
Žalmy 27:4...jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal....
Žalmy 40:15... jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní...
Žalmy 70:3... jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní...
Žalmy 90:16... je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi...
Přísloví 7:18...nechybí. Pojď, opijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu...
Izaiáš 62:4...nazvou Provdanou - ano, Hospodin se bude v tobě kochat, tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec...
Micheáš 4:11...národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcenKochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |