Košatou

Hledám varianty 'košatou' [ košatým (8) košatých (1) košatý (2) košatou (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 12:2...na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné...
1. Královská 14:23...otcové. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nastavěli obětní výšiny, sloupy a...
2. Královská 16:4...na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Aramejský král Recin tehdy s izraelským...
2. Královská 17:10...výšiny. Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým košatým stromem si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly....
2. Letopisů 28:4...na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do...
Izaiáš 57:5...v posvátných hájích a pod kdejakým stromem košatým; zabíjíte své děti v roklích pod skalními útesy!...
Jeremiáš 2:20...Na kdejakém vyšším návrší a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. jsem sázel jako...
Jeremiáš 3:6...Tahá se na kdejaký vyšší kopec a pod kdejaký košatý strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem,...
Jeremiáš 3:13...jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však neposlouchala, praví Hospodin. Vraťte...
Jeremiáš 11:16...odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselilKošatou olivou nazval Hospodin, krásnou a s pěkným...
Jeremiáš 17:2...myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůlykošatých stromů na vysokých kopcích i na horách v kraji....
Ezechiel 6:13...vyšším návrší a horském vrcholku, pod kdejakým košatým stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |