Klidně

Hledám varianty 'klidně' [ klidně ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 37:4... začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým...
2. Samuel 6:22...lidu, Izraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám připadat...
2. Samuel 19:31... "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se...
Nehemiáš 3:35...Amonský, který mu stál po boku, řekl: "Jen  klidně stavějí. Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po ...
Ezechiel 35:12...horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně...
2. Korintským 11:20... takoví mudrci, si přece na blázny potrpíteKlidně snášíte, když vám někdo poroučí, když vás někdo...
Jakub 2:6...Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás...

Slova obsahující klidně: klidně (7) poklidně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |