Kiriatajim

Hledám varianty 'kiriatajim' [ kiriatajim ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 14:5... Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu,...
Numeri 32:37...kozy. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, ElealeKiriatajim, Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a...
Jozue 13:19... Kedemot, MefaatKiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopci v údolí, Bet-peor,...
1. Letopisů 6:61...kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, ChamonKiriatajim s jejich pastvinami. Zbývajícím synům Merariho...
Jeremiáš 48:1... o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničenoKiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou...
Jeremiáš 48:23...Dibon, Nebó i Bet-diblataim, na Kiriatajim, Bet-gamut i Bet-meon, na Keriot, Bosru i...
Ezechiel 25:9...země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meonKiriatajim. Vydám je spolu s Amonci do vlastnictví kmenům z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |