Kiriat arba

Hledám varianty 'kiriat arba' [ kiriat | arba ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 14:14Proto Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek.
Jozue 14:15... Bohu Izraele. (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců...
Jozue 15:12Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.)
Jozue 15:13...příkazu podíl uprostřed synů JudovýchKiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.)...
Jozue 15:53Janim, Bet-tapuach, Afeka, Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami.
Jozue 15:54... Bet-tapuach, Afeka, ChumtaKiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s...
Jozue 21:10(připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka).
Jozue 21:11...na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba...
Soudců 1:9Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana a Talmaje.
Soudců 1:10...Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, Achimana a Talmaje....

Slova obsahující kiriat arba: kiriat (36) kiriatajim (7) | arba (5) arbatský (2) barbar (1) barbarů (1) barbaři (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |