Kiriat arbě

Hledám varianty 'kiriat arbě' [ kiriat | arbě ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 23:1Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad truchlil a oplakával ji.
Genesis 23:2...let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřelaKiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham...
Genesis 35:26Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák.
Genesis 35:27...přišel Jákob ke svému otci Izákovi do MamreKiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák....

Slova obsahující kiriat arbě: kiriat (36) kiriatajim (7) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |