Kir charešetu

Hledám varianty 'kir charešetu' [ kir (6) | charešetu ]. Nalezeny 2 verše.
2. Královská 3:24Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a dobývali je.
2. Královská 3:25...ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradbyKir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili...

Slova obsahující kir charešetu: kir (6) kiriat (36) kiriatajim (7) kirjat (1) malkiram (1) |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |