Kidron

Hledám varianty 'kidron' [ kidron ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 15:23...ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se...
1. Královská 2:37...den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na tvou hlavu."...
1. Královská 15:13... Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo...
2. Královská 23:4...zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s...
2. Královská 23:6...z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na prach a ten pak...
2. Královská 23:12... Jejich prach odtud urychleně vyhodil do potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem...
2. Letopisů 15:16...zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele neodstranil obětní výšiny, ale...
2. Letopisů 29:16...další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního...
2. Letopisů 30:14...kadidlové oltáříky a naházeli je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního...
Jeremiáš 31:40...popela, všechna ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to vše bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |