Kenizejce

Hledám varianty 'kenizejce' [ kenizejce ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 15:19... po tu velikou řeku, řeku Eufrat: KenijceKenizejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce, Refajce...
Jozue 14:6...Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil: "Ty víš, co Hospodin v...
Jozue 14:14...Hebron dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna, neboť se cele vydal Hospodinu, Bohu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |