Kenijce

Hledám varianty 'kenijce' [ kenijce ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 15:19...řeky po tu velikou řeku, řeku EufratKenijce, Kenizejce a Kadmonce, Chetejce, Perizejce, Refajce...
Numeri 24:21... jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevný, na...
Soudců 1:16...na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchánaKenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda...
Soudců 4:17... Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem...
Soudců 5:24...Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanech!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |