Kenaz

Hledám varianty 'kenaz' [ kenaz ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 36:11... Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, GatamKenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která...
Genesis 36:15...kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz, kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny...
Genesis 36:42...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel a kmen Iram....
1. Letopisů 1:36... Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, GatamKenaz, Timna a Ama-lek. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach,...
1. Letopisů 1:53...Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, kmen Magdiel, kmen Iram. To...
1. Letopisů 4:15... syna Jefunova: Iru, Ela a Naam. Syn ElůvKenaz. Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel...

Slova obsahující kenaz: aškenaz (1) kenaz (6) kenaze (3) kenazovi (1) kenazův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |