Keilu

Hledám varianty 'keilu' [ keily (8) keilu (4) keila (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 15:44... Ašna, NecivKeila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále...
1. Samuel 23:1...Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí na humnech." David se tedy ptal...
1. Samuel 23:2..." odpověděl mu Hospodin. "Filištíny porazíšKeilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se...
1. Samuel 23:3... tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal...
1. Samuel 23:4...znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými...
1. Samuel 23:5...do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil....
1. Samuel 23:6... Abiatar, syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že...
1. Samuel 23:7...Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se...
1. Samuel 23:8...nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl...
1. Samuel 23:10...se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak...
1. Samuel 23:13... A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když Saulovi bylo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |