Kehatovi

Hledám varianty 'kehatovi' [ kehatovi ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 6:18...Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil...
Numeri 3:19...synů po jejich rodech: Libni a ŠimeiKehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a...
Numeri 4:15... než tábor potáhne dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou,...
Jozue 21:5...od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim...
1. Letopisů 5:28...Leviho: Geršon, Kehat a Merari. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Děti Amramovy:...
1. Letopisů 6:3...Geršomovi se jmenovali: Libni a Šimei. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho:...
1. Letopisů 6:7...Ido, jeho syn Zerach a jeho syn Jeotraj. Synové Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir...
1. Letopisů 23:6...podle příslušnosti k Leviho synům GeršonoviKehatovi a Merarimu. Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei...
1. Letopisů 23:12...proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |