Kehatovým

Hledám varianty 'kehatovým' [ kehatovým ]. Nalezeny 3 verše.
Numeri 7:9... syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býkůKehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba...
Jozue 21:26...Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s...
1. Letopisů 6:46...rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |