Kedemot

Hledám varianty 'kedemot' [ kedemot ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 2:26...třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s...
Jozue 13:18...rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, JahcaKedemot, Mefaat, Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopci v...
Jozue 21:37...dostali tato města s pastvinami: Becer, JahcaKedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád...
1. Letopisů 6:64...dostali z kmene Ruben pouštní Becer, JahcuKedemot a Mefaat s jejich pastvinami. Z kmene Gádova...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |