Kedeše

Hledám varianty 'kedeše' [ kedeše ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 12:22...Taanachu jeden, král Megida jeden, král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z...
Soudců 4:6...pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje:...
Soudců 4:9...ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo...
Soudců 4:11... a utábořil se u dubu v Caananimu, což jeKedeše. Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |