Kedeš

Hledám varianty 'kedeš' [ kedeš ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 15:23... Dimona, AdadaKedeš, Chacor, Jitnan, Zif, Telem, Bealot...
Jozue 19:37... Ráma, ChacorKedeš, Edrei, En-chacor, Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat...
Jozue 20:7...domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří...
Jozue 21:32...jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabiliKedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami:...
2. Královská 15:29...a dobyl Ijon, Abel-bet-maaku, JanoachKedeš a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí...
1. Letopisů 6:57...s jejich pastvinami. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, Rámot a Anem s jejich pastvinami...
1. Letopisů 6:61...pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami. Zbývajícím...

Slova obsahující kedeš: kedeš (7) kedeše (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |