Kedaru

Hledám varianty 'kedaru' [ kedaru ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 21:16... jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství hrdinných kedarských...
Izaiáš 60:7... aby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovceKedaru se k tobě shromáždí, poslouží ti i nabajotští...
Jeremiáš 49:28...Ben-hadadovy paláce!" Toto praví HospodinKedaru a o královstvích chacorských kmenů (které pak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |