Kebar

Hledám varianty 'kebar' [ kebar ]. Nalezeno 8 veršù.
Ezechiel 1:1...třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a ...
Ezechiel 1:3...dostal Ezechiel, syn kněze Buziho, u průplavu Kebar v babylonské zemi slovo Hospodinovo. Tam na něm...
Ezechiel 3:15...k vyhnancům usazeným v osadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch...
Ezechiel 3:23...Právě taková sláva, jakou jsem viděl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do Duch a...
Ezechiel 10:15...to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi,...
Ezechiel 10:20... které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý z nich...
Ezechiel 10:22...jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed. Vtom se ...
Ezechiel 43:3...zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem na tvář. Hospodinova sláva vstoupila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |