Kdybyste

Hledám varianty 'kdybyste' [ kdybyste ]. Nalezeno 27 veršù.
Numeri 15:39...všechna Hospodinova přikázání, abyste je plniliKdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima,...
Deuteronomium 11:16...nedali svést a neodvrátili se k cizím bohůmKdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti...
Jozue 6:18... co propadlo klatbě, abyste nepropadli i vyKdybyste si vzali něco z toho, co propadlo klatbě,...
Soudců 8:19...matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodinkdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl...
Soudců 14:18...než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho...
Nehemiáš 1:9...a budete zachovávat a plnit přikázání, pakkdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás...
Job 13:5...samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékařiKdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem...
Job 16:4...ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vykdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl...
Žalmy 137:3...zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!" Jak...
Jeremiáš 37:10...od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojsko, jež na vás útočí, pobili,...
Matouš 12:7...vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám.  Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti...
Matouš 21:21...budete moci tohle udělat fíkovníku, alekdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!'...
Lukáš 17:6...Pánu řekli: "Dej nám víc víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán,...
Jan 5:46... kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáteKdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on...
Jan 6:62...reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?...
Jan 8:19...Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého OtceKdybyste znali, znali byste i mého Otce." Tato slova...
Jan 8:39...otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste...
Jan 9:41...poblíž, řekli mu: "Cože? Jsme snad i my slepí?" "Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim...
Jan 10:38...svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a...
Jan 14:7...Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mneKdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška ...
Jan 14:28...jste říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť...
Jan 15:19...nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vásKdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy...
1. Korintským 4:15...abych vás napomenul jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že...
1. Korintským 7:5...zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satankdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není...
1. Tesalonickým 3:7...v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vásKdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a...
1. Petr 1:6...se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I...
1. Petr 3:14...vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |