Kdybychom

Hledám varianty 'kdybychom' [ kdybychom ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 43:10...tebou, za to před tebou nesu věčnou vinuKdybychom neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!"...
Exodus 8:22... se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovalikdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost?...
Numeri 20:19...Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silniciKdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme...
Jozue 9:20...je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněvkdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové...
2. Samuel 18:3...král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námiKdybychom museli utíkat, nebude jim záležet na nás; nebude...
1. Královská 20:23..."Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohliKdybychom se s nimi utkali na rovině, porazíme je! Proveď...
2. Královská 7:13...Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou...
Ester 7:4...můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazeníKdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť...
Ozeáš 10:3..." řeknou tehdy, "neboť jsme Hospodina nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou...
Matouš 23:30... zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s...
Skutky 27:21...a řekl: "Pánové, měli jste poslechnoutKdybychom nevypluli z Kréty, ušetřili bychom si toto...
1. Korintským 11:31...slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírajíKdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni....
Židům 2:3...spravedlivý trest, jak bychom tedy unikli mykdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |