Karmelu

Hledám varianty 'karmelu' [ karmelu ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 12:22...Megida jeden, král Kedeše jeden, král JokneamuKarmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v...
Jozue 19:26... Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na východ k...
1. Samuel 25:2...Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářstvíKarmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo mu 3 000 ovcí a 1...
1. Samuel 25:5... poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď...
1. Samuel 25:7...jsme se k nim slušně a za celou dobu, co byliKarmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců...
1. Samuel 25:40...ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou posílá, že si ...
1. Královská 18:42...odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl...
Jeremiáš 50:19...Izrael zpět na jeho pastvinu, aby se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytil v efraimských horách i v...
Amos 1:2...Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob,...
Amos 9:3... i odtud strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelu, najdu je a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |