Karmelském

Hledám varianty 'karmelském' [ karmelském ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 27:3...Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do...
1. Samuel 30:5...Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali...
2. Samuel 2:2...Jizreelskou a Abigail, vdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své muže, každého s...
2. Samuel 3:3...druhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |