Karmel

Hledám varianty 'karmel' [ karmel ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 15:55...Cior - celkem devět měst s osadami. Dále: MaonKarmel, Zif, Juta, Jizreel, Jokdeam, Zanoach...
1. Samuel 15:12...vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do...
1. Královská 18:19...a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát...
1. Královská 18:20...obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete...
2. Královská 2:25...výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku...
2. Královská 4:25..." A tak jela, dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému...
Píseň 7:6...věž k Damašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývají -...
Izaiáš 33:9...hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, BášanKarmel opadal. Teď povstanu, praví Hospodin, teď se...
Jeremiáš 46:18...Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si...
Nahum 1:4... a to se vysuší, vysuší i každou řeku. BášanKarmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu. Hory se před...

Slova obsahující karmel: karmel (10) karmelská (1) karmelské (1) karmelském (4) karmelský (2) karmelu (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |