Kananejcům

Hledám varianty 'kananejcům' [ kananejcům ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 34:30...do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům zeměKananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se...
Exodus 23:23...a přivede k Emorejcům, Chetejcům, PerizejcůmKananejcům, Hivejcům a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš...
Jozue 13:3... k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států: Gaza, Ašdod,...
Soudců 1:1...Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne...
Soudců 1:3..."Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do vašeho podílu."...
Soudců 1:9...a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli...
Soudců 1:10...horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný Kiriat-arba),...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |