Kanaánu

Hledám varianty 'kanaánu' [ kanaánu ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 10:19...rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a...
Genesis 45:25...z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem...
Genesis 46:6... vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyliKanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho...
Genesis 46:31...otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnouKanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti...
Genesis 47:1...a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišliKanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle,...
Genesis 47:4...jsme do této země jako přistěhovalci, neboťKanaánu panuje krutý hlad a pro stáda tvých služebníků tam...
Genesis 47:14...všechny peníze, které se jen v EgyptěKanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef...
Genesis 47:15...odváděl do faraonova domu. A když v EgyptěKanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a...
Exodus 15:15...siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro...
Numeri 34:2...Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za...
Žalmy 106:38... krev synů svých a svých dcer. ModlámKanaánu je obětovali - tou krví byla poskvrněna zem! Svými...
Žalmy 135:11...Sichona i Oga, krále Bášanu, a všechny králeKanaánu. Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro...
Izaiáš 19:18... V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |