Kaine

Hledám varianty 'kaine' [ kainovi (2) kaine (1) kaina (6) kain (11) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 4:1...se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!"...
Genesis 4:2...jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain...
Genesis 4:3...Kain obdělával půdu. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji...
Genesis 4:5...našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, aleKainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo,...
Genesis 4:6...rozlítilo, se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář?...
Genesis 4:8...a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na...
Genesis 4:9...a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem...
Genesis 4:13..." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší úrodné země...
Genesis 4:15... zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina...
Genesis 4:16...znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabilKain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi...
Genesis 4:17...tváře a usadil se v zemi Nód na východ od EdenuKain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila...
Genesis 4:22...citery a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova...
Genesis 4:24...mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!"...
Genesis 4:25...jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš,...
Numeri 24:22...leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vnivečKaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další...
Židům 11:4... Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal...
1. Jan 3:12...slyšeli od počátku: Milujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |