Kaifáš

Hledám varianty 'kaifáš' [ kaifášovi (2) kaifáše (3) kaifáš (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Matouš 26:3...zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se...
Matouš 26:57... kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písma a starší. Petr...
Lukáš 3:2...tetrarchou Abilény, za velekněze AnnášeKaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na poušti Boží slovo....
Jan 11:49...o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nichKaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic...
Jan 18:13...ho nejdříve k Annášovi. Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš...
Jan 18:14... který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší,...
Jan 18:24...Annáš ho tedy poslal v poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se....
Jan 18:28... Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem...
Skutky 4:6... starší a znalci Písma, velekněz Annáš a také Kaifáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu....

Slova obsahující kaifáš: kaifáš (4) kaifáše (3) kaifášovi (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |