Kaftorské

Hledám varianty 'kaftorské' [ kaftorské ]. Nalezen 1 verš.
Genesis 10:14... Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |