Kafarnaum

Hledám varianty 'kafarnaum' [ kafarnaum ]. Nalezeno 16 veršù.
Matouš 4:13...Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo...
Matouš 8:5...Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho:...
Matouš 11:23...Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A tyKafarnaum, budeš snad vyvýšeno do nebe? do pekla se...
Matouš 17:24...Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně....
Marek 1:21...s nádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho...
Marek 2:1...odevšad. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se...
Marek 9:33... ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to cestou...
Lukáš 4:23... uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se staloKafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal:...
Lukáš 4:31...a mířil dál. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho...
Lukáš 7:1...dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného...
Lukáš 10:15...Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A tyKafarnaum, které jsi k nebi vyvýšeno, do pekla budeš...
Jan 2:12...spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské...
Jan 4:46...právě jeden královský úředník, jehož syn bylKafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska...
Jan 6:17... nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se setmělo, Ježíš k nim nepřišel....
Jan 6:24...nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém...
Jan 6:59...navěky." Toto vše řekl, když učil v synagozeKafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |