Kadmiel

Hledám varianty 'kadmiel' [ kadmiel ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezdráš 3:9...Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratryKadmiel se svými syny (potomky Hodaviášovými) a potomci...
Nehemiáš 9:4...Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, BinuiKadmiel, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani a Kenani a hlasitě...
Nehemiáš 9:5...volali k Hospodinu, svému Bohu. Levité JešuaKadmiel, Bani, Chašabnejáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a...
Nehemiáš 10:10... syn Azaniášův, Binui ze synů ChenadadovýchKadmiel a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš,...
Nehemiáš 12:8...za dnů Jošuových. Dále levité: Ješua, BinuiKadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry...

Slova obsahující kadmiel: kadmiel (5) kadmielovi (2) kadmielův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |