Kadidlový

Hledám varianty 'kadidlový' [ kadidlový ]. Nalezeno 7 veršù.
Exodus 30:10...smíření, a to jednou za rok, v Den smířeníKadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin...
Exodus 30:27...s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčinímkadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho...
Exodus 31:8... svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiníkadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho...
Exodus 35:15... jeho náčiní a kahany, olej ke svíceníkadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo,...
Exodus 37:25...vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na...
1. Letopisů 28:18...mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu...
Židům 9:4... zvaná nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |