Křtiteli

Hledám varianty 'křtiteli' [ křtiteli (1) křtitele (9) křtitel (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Matouš 3:1...bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání! Nebeské...
Matouš 9:14...ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale...
Matouš 11:11...vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je...
Matouš 11:12...království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a...
Matouš 14:2...zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto...
Matouš 14:8...tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli...
Matouš 16:14...lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného...
Matouš 17:13...Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden...
Marek 6:14... uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky...
Marek 6:24...a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za králem a...
Marek 6:25... abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a...
Marek 8:28...koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků." "A...
Lukáš 7:20...jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou: Jsi Ten, který ...
Lukáš 7:33...jste, naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy...
Lukáš 9:19..."Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |