Kýros

Hledám varianty 'kýros' [ kýros ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Letopisů 36:23...říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Ezdráš 1:2...říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal...
Ezdráš 1:7...a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar...
Ezdráš 1:8...a které uložil v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle...
Ezdráš 4:3...Bohu Izraele, sami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a...
Ezdráš 5:13...a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží...
Ezdráš 5:14...chrámu a zanesl do svého chrámu v Babylonu, král Kýros vynesl z babylonského chrámu a dal je muži jménem...
Ezdráš 5:17...v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě....
Ezdráš 6:3... se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |