Kýra

Hledám varianty 'kýra' [ kýrovi (2) kýra (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Letopisů 36:22...sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše splnilo....
Ezdráš 1:1...ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše....
Ezdráš 3:7...ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pití a...
Ezdráš 4:5...a odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce,...
Ezdráš 6:14... Na pokyn Boha Izraele a na pokyn perských králů Kýra, Dareia a Artaxerxe nakonec stavbu dokončili. Chrám...
Izaiáš 44:28..."Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne...
Izaiáš 45:1...založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanémuKýrovi, jehož jsem vzal za pravici, abych mu podmaňoval...
Izaiáš 45:13...zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu...
Daniel 1:21... Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který...
Daniel 6:29...lvích! A tak se Danielovi za vlády DarjavešeKýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského...
Daniel 10:1...konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |